Головна

Гроші не можуть змінити людей, вони можуть лише допомогти їм стати тими, ким вони є насправді

Нажити багато грошей – хоробрість; зберегти їх – мудрість, а вміло витрачати – мистецтво

Коротко про компанiю

Фінансові послуги складають великий і зростаючий сектор фактично у всіх розвинених економіках і таких, що розвиваються. Темпи зростання цього сектора особливо високі в тих економіках, які зазнають стрімкої модернізації.

Торгівля фінансовими послугами також зростає швидкими темпами внаслідок комбінації нових і зростаючих ринків у країнах, що розвиваються та з перехідною економікою, лібералізації фінансів і торгівлі, використання нових фінансових інструментів і стрімких технологічних змін. Проте, сектор фінансових послуг набагато важливіший, ніж його прямий вплив на економіку.

Нашi послуги

Переказ коштів

Послуга, що передбачає рух певної суми коштів з метою їі зарахування на рахунок отримувача або видачі йому у готівковій формі. Ініціатор та отримувач можуть бути однією і тією ж особою. Сума переказу — це кошти, сума яких внаслідок переказу має бути зарахована на рахунок отримувача або видана йому у готівковій формі.

Обмін валют

Купівля у фізичних осіб готівкової іноземної валюти. Продаж фізичним особам готівкової іноземної валюти за готівкові кошти в національній валюті України. Конвертація готівкової іноземної валюти однієї країни в готівкову іноземну валюту іншої країни.

Надання коштів у позику

Надання коштів у вигляді позик підприємствам і організаціям для оплати рахунків за отримані цінності, надані послуги і виконані роботи, для формування виробничих фондів і здійснення інших витрат. Н.п. може здійснюватись громадянам на певні цілі.

Фінансовий лізинг

Це договір лізингу, в результаті укладення якого лізингоодержувач на своє замовлення отримує в платне користування від лізингодавця об’єкт лізингу на строк, не менший строку, за який амортизується 75 відсотків вартості об’єкта лізингу, визначеної в день укладення договору.