Переказ коштів

Оприлюднено

Актуальна інформація щодо діяльності ТОВ «ФК ПАРТНЕР» як учасника ВПС «FLASHPAY» • Послуги, які надає система переказу коштів. ТОВ «ФК ПАРТНЕР» як учасник ВПС «FLASHPAY» надає послуги з переказу коштів у національній валюті без відкриття рахунків. • Порядок (умови) здійснення переказу коштів. У касі ТОВ «ФК ПАРТНЕР» ВПС «FLASHPAY» клієнти можуть здійснити переказ готівки без […]

Обмін валют

Оприлюднено

Купівля у фізичних осіб – резидентів і нерезидентів готівкової іноземної валюти за готівкові гривні. Продаж фізичним особам – резидентам і нерезидентам готівкової іноземної валюти за готівкові гривні. Обмін готівкової іноземної валюти однієї іноземної держави на готівкову іноземну валюту іншої іноземної держави. Додаток

Фінансовий лізинг

Оприлюднено

Це договір лізингу, в результаті укладення якого лізингоодержувач на своє замовлення отримує в платне користування від лізингодавця об’єкт лізингу на строк, не менший строку, за який амортизується 75 відсотків вартості об’єкта лізингу, визначеної в день укладення договору. ПРАВИЛА НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ В ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ПАРТНЕР»

Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

Оприлюднено

Надання коштів у вигляді позик підприємствам і організаціям для оплати рахунків за отримані цінності, надані послуги і виконані роботи, для формування виробничих фондів і здійснення інших витрат. Н.п. може здійснюватись громадянам на певні цілі. ПРАВИЛА НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ